AP
Top
Zespół
bok

Leaderem Kancelarii jest adwokat Monika Grolewska, która jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Adwokat Monika Grolewska ukończyła aplikację sądową w Apelacji Gdańskiej, składając egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Od 2009 roku jest wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej (numer wpisu: 1732).

Adwokat Monika Grolewska specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu umów, negocjacjach handlowych, reprezentacji stron w postępowaniach cywilnych. Biegle mówi w języku angielskim.

W trakcie swojego zawodowego doświadczenia adwokat Monika Grolewska z sukcesem przeprowadziła emisję obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst, negocjowała umowy kredytowe z polskimi bankami, a także – w języku angielskim - z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Reprezentowała strony w postępowaniach cywilnych, w tym również w postępowaniach mających swoje podstawy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Skonstruowała i zaopiniowała szereg umów ustanawiających zabezpieczenia transakcji, a także umów regulujących zamierzenia inwestycyjne stron.

Z Kancelarią współpracują prawnicy legitymujący się uprawnieniami adwokata, radcy prawnego, a także aplikanci adwokaccy i radcowscy. Jesteśmy grupą pasjonatów, lubiących swoją pracę i zaangażowanych na rzecz naszych Klientów. Zespół Kancelarii to osoby dynamiczne, otwarte na nowe rozwiązania i doskonale znające się na rzeczy.

© Copyright by Kancelaria Adwokacka Monika Grolewska. All Rights Reserved.